Changes In Document Requirements For Submission of eVDR PRA / Perubahan Dokumen Bagi Permohonan eVDR PRA

MAKLUMAN Berdasarkan kepada perubahan dokumen bagi permohonan eVDR PRA seperti surat Jabatan Tenaga Kerja (JTK)  bertarikh 20 Januari 2020 bertajuk “Penamatan Pelaksanaan Protokol Pindaan MOU 2011 Bagi Pengambilan dan Penempatan Perkhidmatan Domestik Indonesia (PDI)”: 1. APS tidak perlu lagi menyertakan ‘Surat Aku Janji’ and ‘Testimonial JTKSM’. 2. APS perlu sertakan surat JTK (sementara menunggu peningkatan…

Kemas Kini Maklumat Majikan/ Employers’ Details Update

NOTIS MAKLUMAN Prosedur baru bagi Majikan yang ingin melakukan pengemaskinian maklumat majikan/wakil majikan sedia ada dalam sistem Jabatan Imigresen: Langkah 1: Majikan perlu memuat turun Borang Permohonan dan Senarai Semak Kemas Kini Maklumat Majikan/Wakil Majikan (SISTEM myIMMs) di bahagian ‘Download & Tutorial’. Langkah 2: Majikan perlu mengemukakan terus borang yang lengkap ke Bahagian Pengurusan Pekerja…

Foreign Workers Centralized Management System (FWCMS) takes home Technology Case Study Award in the SBR Asia Case Study Award 2019

Bestinet protects both workers and employers with its cutting-edge Foreign Worker Centralized Management System (FWCMS) software. When Malaysia implemented the Foreign Worker Centralized Management System (FWCMS®), the groundbreaking system was able to single-handedly streamline them country’s immigration and hiring processes like never before. The system, developed by tech solutions provider Bestinet, eliminates all manual processes and…