Senarai OSC / OSC List

MAKLUMAN Kementerian Sumber Manusia (KSM) ingin memaklumkan kepada majikan-majikan bahawa mulai Isnin, 1 Ogos 2022, Pusat Kelulusan Setempat (One Stop Centre – OSC) bagi proses temuduga permohonan kuota pekerja asing akan mula beroperasi di Pejabat Tenaga Kerja Negeri. Majikan dinasihatkan untuk menyemak maklumat lanjut temuduga melalui emel yang diterima. Senarai OSC ANNOUNCEMENT The Ministry of…

Maklumat dokumen bagi permohonan dan pengesahan di Pejabat Tenaga Kerja (PTK) Cawangan

MAKLUMAN Pihak Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia (JTKSM) memaklumkan bahawa dokumen wajib seperti dibawah tidak diperlukan bagi permohonan atau pengesahan di Pejabat Tenaga Kerja (PTK) Cawangan. Dokumen tersebut adalah: Surat Perakuan Pendaftaran Tempat Pekerjaan – Seksyen 63A Surat Perakuan Pendaftaran Pekerja Asing – Seksyen 60K Sila ambil maklum. ANNOUNCEMENT Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia (JTKSM)…

PERMOHONAN PENGAMBILAN PEKERJA WARGA ASING / APPLICATION FOR RECRUITMENT OF FOREIGN WORKERS

MAKLUMAN PERMOHONAN PENGAMBILAN PEKERJA WARGA ASING Mesyuarat Jemaah Menteri pada 10 Disember 2021 telah bersetuju untuk pengambilan pekerja warga asing dalam sektor yang dibenarkan bagi penggajian pekerja asing. Sehubungan itu, proses permohonan bagi pengambilan pekerja warga asing ini akan dibuka secara berperingkat. Permohonan akan dibuka mulai 28 Januari 2022 untuk pengambilan 32,000 pekerja warga asing…

Introducing eRecruitment Module

The eRecruitment module is implemented to assist recruitment agents in the labour source country to maximize the efficiency and effectiveness of candidate foreign worker recruitment processes. eRecruitment transforms the recruitment process into an easy-to-use, minimize administrative effort and cost-effective single online platform which encompasses the steps required in a  comprehensive management portal for recruitment agencies…

Changes In Document Requirements For Submission of eVDR PRA / Perubahan Dokumen Bagi Permohonan eVDR PRA

MAKLUMAN Berdasarkan kepada perubahan dokumen bagi permohonan eVDR PRA seperti surat Jabatan Tenaga Kerja (JTK)  bertarikh 20 Januari 2020 bertajuk “Penamatan Pelaksanaan Protokol Pindaan MOU 2011 Bagi Pengambilan dan Penempatan Perkhidmatan Domestik Indonesia (PDI)”: 1. APS tidak perlu lagi menyertakan ‘Surat Aku Janji’ and ‘Testimonial JTKSM’. 2. APS perlu sertakan surat JTK (sementara menunggu peningkatan…

Kemas Kini Maklumat Majikan/ Employers’ Details Update

NOTIS MAKLUMAN Prosedur baru bagi Majikan yang ingin melakukan pengemaskinian maklumat majikan/wakil majikan sedia ada dalam sistem Jabatan Imigresen: Langkah 1: Majikan perlu memuat turun Borang Permohonan dan Senarai Semak Kemas Kini Maklumat Majikan/Wakil Majikan (SISTEM myIMMs) di bahagian ‘Download & Tutorial’. Langkah 2: Majikan perlu mengemukakan terus borang yang lengkap ke Bahagian Pengurusan Pekerja…