Senarai OSC / OSC List

MAKLUMAN Kementerian Sumber Manusia (KSM) ingin memaklumkan kepada majikan-majikan bahawa mulai Isnin, 1 Ogos 2022, Pusat Kelulusan Setempat (One Stop Centre – OSC) bagi proses temuduga permohonan kuota pekerja asing akan mula beroperasi di Pejabat Tenaga Kerja Negeri. Majikan dinasihatkan untuk menyemak maklumat lanjut temuduga melalui emel yang diterima. Senarai OSC ANNOUNCEMENT The Ministry of…

Maklumat dokumen bagi permohonan dan pengesahan di Pejabat Tenaga Kerja (PTK) Cawangan

MAKLUMAN Pihak Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia (JTKSM) memaklumkan bahawa dokumen wajib seperti dibawah tidak diperlukan bagi permohonan atau pengesahan di Pejabat Tenaga Kerja (PTK) Cawangan. Dokumen tersebut adalah: Surat Perakuan Pendaftaran Tempat Pekerjaan – Seksyen 63A Surat Perakuan Pendaftaran Pekerja Asing – Seksyen 60K Sila ambil maklum. ANNOUNCEMENT Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia (JTKSM)…

PELANJUTAN TEMPOH KELULUSAN BERSYARAT PENGGAJIAN PEKERJA ASING BAGI SEMUA SEKTOR / PERIOD EXTENSION OF THE CONDITIONAL APPROVAL FOR EMPLOYMENT OF FOREIGN WORKERS FOR ALL SECTORS

MAKLUMAN Notis Makluman Kementerian Dalam Negeri (KDN) PELANJUTAN TEMPOH KELULUSAN BERSYARAT PENGGAJIAN PEKERJA ASING BAGI SEMUA SEKTOR Selaras dengan keputusan Kerajaan berkaitan permohonan penggajian pekerja asing, semua majikan yang layak boleh mengemukakan permohonan pelanjutan tempoh kelulusan bersyarat penggajian pekerja asing di Pusat Kelulusan Setempat (One Stop Centre – OSC), Bahagian Pengurusan Pekerja Asing (BPPA), Kementerian…

PERMOHONAN PENGAMBILAN PEKERJA WARGA ASING / APPLICATION FOR RECRUITMENT OF FOREIGN WORKERS

MAKLUMAN PERMOHONAN PENGAMBILAN PEKERJA WARGA ASING Mesyuarat Jemaah Menteri pada 10 Disember 2021 telah bersetuju untuk pengambilan pekerja warga asing dalam sektor yang dibenarkan bagi penggajian pekerja asing. Sehubungan itu, proses permohonan bagi pengambilan pekerja warga asing ini akan dibuka secara berperingkat. Permohonan akan dibuka mulai 28 Januari 2022 untuk pengambilan 32,000 pekerja warga asing…

New FWCMS

WE ARE PROUD TO ANNOUNCE THE LAUNCH OF OUR NEW WEBSITE! We have launched our new website and we are excited to present our new look. Our new website provides a clear message about who we are, what we stand for and about our solutions. The website also boasts a clean design, intuitive and consistent…