PELANJUTAN TEMPOH KELULUSAN BERSYARAT PENGGAJIAN PEKERJA ASING BAGI SEMUA SEKTOR / PERIOD EXTENSION OF THE CONDITIONAL APPROVAL FOR EMPLOYMENT OF FOREIGN WORKERS FOR ALL SECTORS

MAKLUMAN Notis Makluman Kementerian Dalam Negeri (KDN) PELANJUTAN TEMPOH KELULUSAN BERSYARAT PENGGAJIAN PEKERJA ASING BAGI SEMUA SEKTOR Selaras dengan keputusan Kerajaan berkaitan permohonan penggajian pekerja asing, semua majikan yang layak boleh mengemukakan permohonan pelanjutan tempoh kelulusan bersyarat penggajian pekerja asing di Pusat Kelulusan Setempat (One Stop Centre – OSC), Bahagian Pengurusan Pekerja Asing (BPPA), Kementerian…